maandag 30 juni 2008

Arie in de hoofdrol!

Hoi allemaal! Hadden jullie hem al gemist? Het rode gevaar, het dikke sproetenwonder en hoe hij zoal nog meer door vriend en vijand wordt genoemd. Die slimme, dikke roodharige jongen die door velen wordt beschouwd als de echte hoofdpersoon van deze serie: Arie Roos, dus.
We hebben Arie voor het laatst gezien op pagina 8, waar hij met een gewonde knie bij de hut achterbleef om voor de zieke Joe te zorgen en de boel aldaar te bewaken tegen loslopende muiters. Daarna draaide alles 16 pagina’s lang om McGarrigle, Abercrombie, Bob, Jan, Jack, Hennessey, de muiters Harry, Barney en Mickey Mouse en zelfs Muriloff.
Willy van der Heide maakt het nog veel bonter. In het boek blijft Arie achter op bladzijde 33 en zien we hem pas weer terug op pagina 132. Met andere woorden: in het boek is Arie het halve verhaal uit beeld!

Hier hebben dus meteen een bijkomend voordeel van het ‘gelegpuzzel’ met scènes van personages en locaties. Arie kan relatief gezien eerder terugkomen in het verhaal. Het wachten is alleen op een goed moment. Zolang er heen en weer wordt gevaren tussen de schepen en de spanning in de baai te snijden is, is dat moment er eigenlijk bijna niet. Je wilt immers toch vooral weten of Bob en zijn vrienden erin slagen om de Willi Waw te veroveren, of de muiters het goud vinden en of McGarrigle en zijn mannen stand weten te houden in de machinekamer. Alleen op het moment dat Barney zijn wildwestvertoning op de Frisco houdt, had het gekund. Maar aangezien het voor het verhaal wel heel belangrijk is dat je weet wat de gevolgen van Barney’s schoten zijn, kon ik daar beter overschakelen naar Bob en Jan en hun Amerikaanse vrienden, zodat je als lezer, net als zij, ziet wat er op de Frisco gebeurt!

Maar nu er op pagina 25 een vuurgevecht tussen de Harry, Barney en Mickey Mouse enerzijds en Bob, Jan, Jack en Hennessey anderzijds, houdt niets ons meer tegen om eens een kijkje bij Arie te nemen. Natuurlijk hoort Arie daar bij die hut al die schoten. En natuurlijk begint hij zich af te vragen wat er allemaal aan de hand is in de baai. En daar blijft het niet bij. Vanzelfsprekend zal Arie vanaf nu ook een rol in de verdere gebeurtenissen krijgen. Een heel belangrijke zelfs. Nog een reden dus, om hem juist nu terug te brengen in het verhaal. Maar zover is het nog niet.
Eerst vervolgen we de belevenissen op pagina 104 en 105 van het boek om daarna pas door te bladeren naar pagina 132 tot en met 134, waar Willy van der Heide de reacties van Arie en Joe op alle schotenwisselingen beschrijft. En zo meteen Arie met een grotendeels genezen knie weer in de schijnwerper zet. Dat tezamen vormt pagina 25 van ons stripverhaal. Hier is ie:

PAGINA 25a:

1. Mickey Mouse vuurt op de Willi Waw, terwijl Harry en Barney al roeiende proberen de sloep om te draaien.
GELUID VAN DE SCHOTEN: Pang! Pang!

2. De patrijspoort waar Jack achter staat, vliegt aan scherven. Jack deinst achteruit, zijn handen tegen zijn voorhoofd en laat zijn pistool vallen.
GELUID VAN HET KAPOTGESCHOTEN GLAS: FLENG!
JACK: AAAGH!

3. Hennessey vuurt terug met zijn Garantrepeteergeweer, terwijl Bob zich ontfermt over Jack. Hij trekt een van Jacks handen weg van zijn voorhoofd en ziet dat zijn wenkbrauw en rechterwang geraakt zijn door glasscherven.
BOB (tegen Jack): Toch niet je oog?
JACK: Nee…net niet…
GELUID VAN HENNESSEYS REPETEERGEWEER: Kèng! Kèng! Kèng! Kèng!

4. Vanuit de Willi Waw ratelen twee geweren (Bob en Hennessey) en een pistool (Jan). De roeiriem van Barney wordt doormidden geschoten. Mickey Mouse ligt gehurkt in de boeg van de sloep en vuurt naar de Willi Waw.
GELUID VAN DE SCHOTEN: Rèts! Rèts! Kèng! Pats!


PAGINA 25b:

1. Arie zit in de schaduw voor de hut waar Joe ligt en maakt zijn geweer schoon.
TEKSTBLOK: Intussen…
ARIE: Opschieten, mannetje. Stel je voor dat je door een paar loslopende muiters wordt verrast met een uit elkaar gehaald wapen…

2. Close-up van Arie, die opkijkt als hij schoten hoort.
GELUID VAN DE SCHOTEN: Pang! Pang!
ARIE: Nog meer schoten? Wat zijn ze toch aan het doen daar? Het is dat ik bij Joe moest blijven, maar anders…

3. Joe ligt op het grasbed met zijn ogen naar het plafond en roept Arie. Arie komt met in elkaar gezet geweer de hut in.
JOE: Arie…Arie!...
ARIE: Wat is er, Joe?

4. Joe vraagt aan Arie naar de schoten. Arie probeert hem gerust te stellen.
JOE: Wordt daar geschoten?... Mijn oren suizen zo verschrikkelijk…
ARIE: Dat komt van de kinine. Maar het zijn echte schoten. Ik denk dat onze vrienden aan het bakkeleien zijn met het jacht.

5. Op de Willi Waw schiet Jan met zijn pistool naar de muiters.
GELUID VAN DE SCHOTEN VAN JAN: Pang! Pang! Pang!


Tot de volgende keer!

Geen opmerkingen: