woensdag 17 september 2008

Nog tien dagen...

Hoi allemaal! Met nog tien dagen te gaan voor de eerste edities van het nieuwe Bob Evers album “De strijd om het goudschip” op de Stripdagen te Houten liggen, is het hoog tijd om op deze blog weer door te gaan met ons verhaal. Waar waren we ook weer? Arie heeft het geniale plan bedacht om MacGarrigle een gat in de machinekamerwand van de Frisco boven de waterlijn te laten branden, zodat ze daarlangs eindelijk de Frisco kunnen binnendringen.
MacGarrigle op zijn beurt vindt een manier om het geluid van de lasbrander te overstemmen, zodanig dat de muiters Harry, Barney en Mickey Mouse niet in de gaten hebben, wat er beneden hen gebeurt.

Op pagina 36 wordt ook het tweede deel van het plan in werking gezet. De Willi Waw die zachtjes aan richting Frisco koerst met Bob, Arie en Hennessey verscholen in de sloep op sleeptouw.
Er zijn sowieso heel wat lieden die verstoppertje spelen op deze pagina. Ook stuurman Muriloff en zijn Kanakenbemanning verschuilen zich op de Frisco voor de muiters.
Zoals al gezegd overlapt deze scene in het boek via de vlag- en morseseinen voor een deel met de voorgaande scene op de Willi Waw. In het scenario en daarmee ook in de strip heb ik de scene op de tweede helft van pagina 36 vooral gebruikt om te laten zien waar en hoe de Kanaken en Muriloff zich op de Frisco verschuilen. Degenen die het boek gelezen hebben, weten al dat de stuurman en zijn Kanaken nog een belangrijke rol gaan spelen in de ontknoping en de scene op deze pagina leent zich zeer goed om hun aanwezigheid op de Frisco aan de lezers duidelijk te maken.
Hier is pagina 36:

PAGINA 36a:

1. Hennessey en Bob staren naar de Frisco, waar het brullende geluid vandaan komt.
BOB: Gebroken stoomleiding!
HENNESSEY: Welnee! Al zijn leven heeft die knaap in de machinekamer de veiligheidsklep opengezet om het geluid van zijn snijbrander te overstemmen. Aan het werk, jongens.

2. Hennessey deelt bevelen uit aan de rest van de aanwezigen. Hij gebaart onder andere de Polynesiërs uit de sloep aan boord te laten komen. De zon gaat onder.
HENNESSEY: Hijs de zeilen! …Laat die mannen daar beneden aan boord komen. Dat leidt de aandacht af…Laat ze zich verschuilen in het ruim… Hijs de fok…

3. De Willi Waw koerst met zacht kabbelende boeggolf richting Frisco. In de sloep zitten Bob, Arie en Hennessey met hun wapens. Hennessey zit in de boeg en houdt het touw vast waarmee de sloep zich laat slepen. Bob zit aan het roer. De zon is onder en in het oosten is de hemel roze en geel, met groene vlammen vlak daarboven. Vlak boven de waterlijn van de Frisco, ongeveer midscheeps, schittert een klein, blauwgroen puntje op de scheepswand van de Frisco. Enkele honderden meters verder ligt de Annie Laurie voor anker, haar takelage en masten als haarfijne silhouetten geportretteerd tegen de kleurige hemel. Enkele Kanaken staan als bronzen beelden langs de verschansing. Geen tekst.


PAGINA 36b:

1. Mickey Mouse doorzoekt het achteronder. Hij ziet of hoort niets.
TEKSTBLOK: Intussen op de Frisco…
MICKEY MOUSE: Hmm… niks.

2. Twee Kanaken liggen onder twee kooien verscholen, als Mickey Mouse het achteronder dicht laat timmeren.
MICKEY MOUSE (buiten beeld, van buiten de deur van het achteronder): Niemand. Timmer het achteronder ook maar dicht!

3. De derde Kanaak staat nog altijd met getrokken mes verscholen achter de laadmast. Een vierde sluipt in de richting van de kombuis. De muiters doorzoeken het schip verder, maar hebben de Kanaken niet in de gaten.
HARRY: Toch blijf ik prakkiseren over die sloep langszij.

4. Muriloff trekt de vierde Kanaak de kombuis in en gebaart hem stil te zijn.
HARRY (buiten beeld): Wie zit hier allemaal aan boord, Mickey? Zijn dat soms lui van de Annie Laurie?
MURILOFF (tegen de Kanaak): Ssst!

5. Mickey Mouse werpt een blik in de op het oog verlaten kombuis.
MICKEY MOUSE: …Ach man, toen ze jou zagen zijn ze langs de touwe naar beneden gegleden en gauw naar hun barreltje teruggezwommen.


O ja, en Caroline vertelde me gisteren dat er ook een groot stuk over Bob Evers in de Baarnse Courant staat. Zelf nog niks van gezien, dus Hans, werk aan de winkel! Vertel...
Tot de volgende keer!

1 opmerking:

Anoniem zei

ik ga ook even achter die Baarnsche Courant aan voor ons. Bye! -J-.