donderdag 20 december 2012

Max Miller, van potloodschets naar stripplaatje

Een van de meest gestelde vragen aan een stripmaker is: hoe wordt een strip gemaakt? In dat verband is sinds maandagavond op de Max Miller Strips blog (http://maxmillercomics.blogspot.nl/) te  zien hoe een van de stripplaatjes uit het nieuwe Max Miller verhaal 'De Orde van de Blauwe Steen'  tot stand komt.
IJsbrand laat dit zien aan de hand van het eerste plaatje van pagina 4 van het verhaal, waarop te zien Max en Eva tijdelijk afscheid van elkaar nemen op station Rennes. En dan gaat het niet alleen over de totstandkoming van het plaatje zelf, maar ook over het perfectioneren van bepaalde details in het plaatje.

Zoals bijvoorbeeld, de treinpassagiers:
En de voet van Eva, die stapje voor stapje vorm krijgt.Zo ontstaat uiteindelijk een prachtige potloodtekening van het uiteindelijke stripplaatje waarin bovenstaande details verder zijn uitgewerkt en geperfectioneerd.

Een plaatje dat dan uiteindelijk klaar is om geinkt te worden.
(Illustraties: IJsbrand Oost)

Je leest het allemaal in uitgebreider vorm op de Max Miller Strips blog.

En daarna wordt het betreffende plaatje natuurlijk nog ingekleurd en van de juiste scenarioteksten voorzien. Maar  dat is weer een ander verhaal.

Wordt vervolgd...

Geen opmerkingen: