vrijdag 10 juni 2016

De nieuwste strippublicaties

Veel aandacht voor ons werk in de nieuwe Eppo (nr 12-2016). Allereerst vind je op bladzijde 18 t/m 20 de negende aflevering van Max Miller in 'Schaduwspel'. Waarin we ons langzamerhand opmaken voor de grote finale en dan bedoel ik niet die van het biatlonkampioenschap.
Joey en Van der List worden ontvoerd door Wolvega.

(Illustratie: IJsbrand Oost en Anco Dijkman)

Eva is hiervan getuige, maar wordt net te laat door Max gewaarschuwd. Eerst verdenkt Max Luca nog van betrokkenheid, maar hij komt er als snel achter dat hij de verkeerde voor zich heeft. Dankzij Eva weten ze het spoor van Joey gelukkig snel weer op te pikken. Daarna verplaatst het verhaal zich naar een locatie hoog in de bergen: Slot Höllberg. Alles wijst erop dat Joey hier door de gokmaffia wordt vastgehouden. Al gauw maakt ook de grote baas een indrukwekkende entree. Aan de hand van de eerder uitlatingen van Wolvega denkt Max inmiddels te weten met wie ze hier te maken krijgen. Of het Max en Eva lukt Joey uit handen van de gokmaffia te bevrijden, lees je in de volgende Eppo.

Vervolgens is er op bladzijde 24 in  de rubriek 'Varia' aandacht voor het werk van Hans en in het bijzonder de laatste stand van zaken rond Rhonda. Zo is er in het artikel 'Rhonda omgekat' aandacht voor de opbrengst van de zeer geslaagde Rhonda-crowdfundingactie en voor alle extra's die  nu naast de luxe heruitgave van het album Rhonda 2: Rebecca zullen gaan verschijnen. Verder ligt Hans alvast een tipje op van het derde Rhonda-verhaal, getiteld Route 66. En tenslotte is er aandacht voor de commissie die Hans op verzoek maakte en die je ook hiernaast ziet afgebeeld: Rhonda als Catwoman.

Meteen daarna vind je op bladzijde 25 in diezelfde rubriek 'Varia' lees je onder het kopje 'Dongen bedongen' alles over de naamgeving van onze Eva uit Max Miller en haar naamgenote uit Flikken Maastricht, gespeeld door Angela Schijf. Het artikel in de Varia is gebaseerd op de blogpost die ik vier weken geleden wijdde aan dit onderwerp. Daarbij kwam al ter sprake dat Eva van Max al veel langer Eva van Dongen heette dan de Eva uit Flikken Maastricht.

(Illustratie: IJsbrand Oost)

Speciaal voor het artikel in Eppo maakte IJsbrand deze tekening van de twee Eva's. Eva van Dongen uit Flikken Maastricht speelt overigens ook een rol in het nieuwe Havank-verhaal van Daan Jippes dat te vinden in het gloednieuwe eerste nummer van Stripglossy.

En tenslotte gaan we nog even terug in de tijd, namelijk naar 2005, toen ik het Madam Mikmak-verhaal schreef dat deze week te vinden is op bladzijde 14 t/m 16 van de nieuwe Donald Duck (nr 24-2016). Een verhaal waarin Mikmak grote schoonmaak houdt en daarbij per ongeluk in een schilderij valt dat ze ooit van haar tante Griezelda heeft gekregen. Maar om daar weer uit te komen is niet zo makkelijk, zelfs niet met de hulp van Hortensia. En dan blijkt ook nog dat tante Griezelda het zelfde schilderij ook als vuilnisbelt heeft gebruikt, iets dat niet handig is als je verschillende toverspreuken op zo'n schilderij loslaat. Het verhaal werd getekend door onze vrienden van de Brazilliaanse Magic Eye Studio.

Prettig weekend allemaal!

Geen opmerkingen: