woensdag 3 juli 2013

GRNVLD 14

Gisteren de nieuwe GRNVLD in de bus. Nummer 14 alweer  van dit prachtmagazine, met als thema 'De roep van de wildernis'. Uit de verhalen van Caroline in het 'Vooraf'  op bladzijde 3 van de nieuwe GRNVLD blijkt dat het volgen van die roep in een aantal gevallen slecht afliep. En in de fraaie tekening die Hans bij dit 'Vooraf' van Caroline maakte, belandt ook Caroline in een penibele situatie na het volgen van de roep van de wildernis.
 
Toch zijn er verderop in de GRNVLD een aantal artikelen te vinden over sublieme natuurervaringen die beslist voor herhaling vatbaar zijn. En waar Hans het 'Vooraf' van Caroline van een prachtige illustratie voorzag, kom je op bladzijden  daarna illustratiewerk tegen van o.a. Aloys Oosterwijk, Michiel de Jong, Willem Vleeschouwer, Jos Collignon, Peter van Straaten, Pieter Hogenbirk en Marissa Delbressine.

Zoals in de vorige GRNVLD al werd aangekondigd, tekende Marissa de stripfabel van 'De Elfenkoning',  de welbekende ballade van Johann Wolfgang van Goethe.

(Illustratie: Marissa Delbressine)

Net zoals 'De Vos en de Raaf' is ook 'De Elfenkoning' een stripfabel op rijm geworden. Aan de vertaling die ik van Caroline kreeg, heb ik nog wel het een en ander aangepast. En ook Marissa had in een later stadium nog wat voorstellen voor een andere vertaling van bepaalde zinnen. Andersom werden Caroline en ik door Marissa ook betrokken bij elke fase van de beide pagina' s en de mogelijkheden daarbinnen.
Twee fabelachtige mooie pagina's met een dreigende mystieke sfeer zijn het resultaat. Twee pagina's zoals ik zelf bij het schrijven van het scenario niet eens had kunnen voorstellen dat ze er zo uit zouden gaan zien.  Okee, ook dit verhaal loopt niet goed af voor wie naar de roep van de wildernis luistert, maar de stripfabel van 'De Elfenkoning' mag je zeker niet missen.  Meer info over GRNVLD en Kasteel Groeneveld is altijd te vinden op: www.kasteelgroeneveld.nl

Veel plezier allemaal!

Geen opmerkingen: