dinsdag 5 april 2016

Max Miller in 'Schaduwspel': samenwerking

Rechtstreeks van de Max Miller Strips blog: IJsbrands nieuwste post over' Schaduwspel':
 
De oplettende Eppo lezer is het vast al wel opgevallen dat vanaf aflevering 1 van 'Schaduwspel' in Eppo niet alleen mijn zus Jildou genoemd staat bij de inkleuring, maar ook collega tekenaar Anco Dijkman. 

Die beslissing om Anco bij de inkleuring te betrekken werd al vroeg genomen, omdat Jildou qua planning niet in staat zou zijn om de volledige inkleuring voor haar rekening te nemen. Anco neemt derhalve vanaf pagina 2 (de eerste pagina deed ik grotendeels zelf) de basisinkleuring voor zijn rekening, en Jildou brengt de finishing touch aan om op die manier de continuïteit in de inkleuring van de serie te houden.


De echt oplettende Eppo lezer zal ook opgemerkt hebben dat Anco vanaf pagina 8 ook als tekenaar vermeld staat.

Nou is het tekenen van een strip (zeker in mijn geval) een zeer arbeidsintensieve bezigheid, en naast het tekenen aan het nieuwe verhaal was (en ben) ik ook druk met een flinke partij tekeningen en strips in opdracht. Eigenlijk net iets teveel om nog in mijn eentje te kunnen verstouwen. Daar had ik het met Anco over en al gauw spraken we af om te kijken of het zinvol zou zijn als Anco mij zou gaan ondersteunen bij het tekenen van de Max Miller pagina's voor dit nieuwe verhaal.
Zo gezegd, zo gedaan. Omdat ik de eerste 7 pagina's al zo goed als af had gingen we samen aan de slag met pagina 8. En omdat ik de hoofdtekenaar van Max Miller ben en blijf zette ik natuurlijk de pagina op en maakte ook de eerste ruwe schetsen.


Aan Anco vroeg ik vervolgens om het decor schetsmatig verder uit te werken en de auto's er rudimentair in te plaatsen, zodat ik wat houvast zou hebben bij het tekenen van de definitieve pagina. 
Van meet af aan was het de bedoeling dat ik zelf de auto's zou gaan tekenen omdat dat meer mijn specialisme is dan die van Anco. Hij zette er dan gemakshalve dan ook wat modelletjes van auto's in om zichtbaar te maken wat hij ongeveer voor ogen had.


Met deze grove schets van Anco ging ik vervolgens verder en tekende het decor helemaal in mijn eigen stijl uit en tekende er vervolgens echt 'acterende' auto's in, zodat het verhaal tot leven kwam.Ook het inkten van de pagina's nam ik voor mijn rekening, zodat het echte Max Miller pagina's worden en er geen stijlbreuk ontstaat tussen de vorige twee verhalen en 'Schaduwspel'. En volgens mij slaagden we daarin prima in. Vol goede moed zijn we dus ook samen aan pagina 9 en verder gaan werken.

Ook voor deze pagina (en alle volgende pagina's trouwens) maakte ik de opzet. Nou is het niet zo dat Anco alleen maar klakkeloos uitvoert wat ik ruw opgezet heb. Hij doet dus regelmatig een suggestie voor een andere compositie van een plaatje (en gaandeweg de volgende pagina's werken we meer en meer samen aan de uitwerking van de pagina's, maar dat is iets voor een volgende blogpost), zoals bij plaatje 1 van pagina 9. Deze vond ik bijzonder goed geslaagd en beter dan mijn eerste opzet, dus deze optie werkten we verder uit.Op basis van Anco's ruwe uitwerking maakte ik de definitieve schets, waarbij ik wederom veel aandacht besteedde aan uitwerking van de Ford Focus, en natuurlijk aan de klare lijn uitwerking van Max en Eva.Omdat het decor zoals dat door Anco geschetst werd voldoende uitgewerkt was, maakte ik op basis van die schets mijn eigen versie van het decor in deze plaat......die ik vervolgens inktte.
En zo werkten we op basis van mijn opzet ook samen door aan pagina 10......met een openingsplaat die maakt dat ik zo'n lol in tekenen houd!Overigens zijn dit wel de platen waar heel veel tijd in gaat zitten, en waarbij ik erg blij ben dat Anco een deel van het tekenwerk voor zijn rekening neemt, zodat ik niet dag en nacht hoef te werken om alles op tijd af te krijgen.Het laatste plaatje van pagina 10 is nog een aardig voorbeeld van onze samenwerking bij het maken van een tekening. Mijn opzet van dit plaatje was een prima basis voor de definitieve uitwerking. Anco schetste het decor verder uit en maakte ruwe schetsen voor de personages die ik verder uitwerkte in mijn eigen stijl.Toch ontbrak er op bovenstaande schets nog iets dat alles te maken had met de scenes op pagina 14 en volgende en die alles te maken heeft met het vertellen van het verhaal.In de definitieve tekening plaatste ik dus strategisch al een aantal beeldschermen in het decor van het biathlon stadion.Want alhoewel ze in dit eindplaatje nog geen functie hebben, gaan ze wel degelijk een belangrijke rol spelen in de shots die ik gepland had op pagina 14 en 15 van het verhaal.
Hoe dat eruit gaat zien? Dat kun je lezen over iets minder dan vier weken in Eppo stripblad.
Wordt vervolgd!

Geen opmerkingen: